Historie Egypta


Historie Egypta

Někdy během 4. tisíciletí př.n.l. na území Egypta vznikla dvě království.  Dolní Egypt v Nilské deltě a Horní Egypt v Nilském údolí. Pravděpodobně kolem roku 3100 př. n. l. se obě království sjednotila. Historie Egypta se podle historiků dělí na tři části. Jsou to období Staré říše, Střední říše a Nové říše.

V období Staré říše asi 2700 – 2200 př. n. l.,  byly postaveny pyramidy v Gíze.  V této době byl uctíván bůh Ré, bůh slunce. Během období střední říše asi 2100 – 1786 př.n.l. Egypt dobyl Nubii a Libyi a ukončil dlouholeté vpády Hyksósů. V období Nové říše  1570 – 1100 př. n. l. byly postaveny proslulé chrámy v Karnaku a Luxoru, Egypt dobyl území Palestiny a Sírie.

Roku 332 př. n . l.  dobyl  Egypt Alexandr veliký Makedonský. Roku 30 př. n. l. se po sebevraždě Kleopatry stal Egypt provincií Říma.

V období úpadku Říma se Egypt dostal pod nadvládu Byzantské říše.  Do země bylo zavlečeno křesťanství.

V roce 642 dobyli Egypt Arabové, avšak ke změně náboženství nedošlo.

V 10. století se k moci dostala dynastie Fatimovců, ti položily základy dnešní Káhiry. Roku 1171 je ve válce porazil muslimský vůdce  Saladin.  Od roku 1250 byl Egypt pod nadvládou Mamlůků a od roku 1517 byl Egypt součástí Osmanské říše.

V roce 1798 dobyl Egypt Napoleon avšak pouze do roku 1801, kdy byla francouzská armáda ze země vyhnána.

V roce 1869 byl dostavěn Suezský průplav . Egypt se tak stal najednou velmi strategickou zemí a v roce 1882 jej obsadili Britové.  V roce 1914 vyhlásily Egypt britským protektorátem a roku 1922 se Egypt stal konstituční monarchií, na trůn usedl Farúk I., který byl po 30 letech sesazen při vojenském převratu vedeným plukovníkem Gamalem Abdulem Násirem.  Ten se stal prezidentem nově vzniklé republiky.  V roce 1956 Násir zestátnil Suezský průplav což jednoznačně vedlo v boji o Suezský průplav. V tomtéž roce vyhlásil válku Izrazeli, avšak neúspěšně.  Násir uzavřel spojenectví se Sovětským svazem, ale ani s jejich pomocí se mu nepodařilo Izrael porazit. Jeho následník Anvar Sadat nejprve pokračoval ve stopách Násirových, ale později rozvázal svazsky se Sovětským svazem a snažil se navázat kontakty se západní Evropu.

V roce 1991 při válce v Perském zálivu Egypt poskytl své armády  na podporu aliance vedené Američany.

Dnes stojí v čele Egypta prezident Muhabat Husní Mubarak.