Egyptští bohové


Egypťané vytvořily jeden z nejobsáhlejších a nejsložitějších systémů bohů a démonů.

Amón – neboli skrytý. Byl bohem slunce, pánem nebes a vládcem egyptského světa. Nejčastěji byl zobrazován jako faraon s modrou pletí a vysokou korunou se dvěma pštrosími pery.

Anubis  ( Anup ) – podle knihy mrtvých stál u vah , na ,kterých se vážila srdce zemřelých.  Někdy byl nazýván jako : Ten co má právo na srdce. Byl zobrazován v podobě šakala nebo černého psa.

Aton – byl uctíván jako samostatné božstvo. Nejvyšší bůh slunce. Je zobrazován jako sluneční kotouč s paprsky připomínající ruce.

Atum – bůh slunce a stvořitel.  Uctíván v době Starého Egypta. Byl nejčastěji zobrazován v lidské podobě s dvojitou korunou, která symbolizovala moc nad Horním a Dolním egyptem.

Bastet – dcery boha slunce Rea.  Ochranná bohyně zobrazovaná v podobě kočky.

Bes –  Ochranný bůh, který střežil především rodící ženy.  Měl podobu dobromyslného trpaslíka, jehož pitoreskní vzhled měl zahánět démony.

Eset ( Isis ) – bohyně matka.  Byla jednou z nejvýznamnějších egyptských bohyní. Byla zobrazována jako krásná mladá žena s kravskými rohy.

Geb – bůh země. Objevuje se na papyrech z období Nového Egypta. Je zobrazován s červenou korunou Dolního Egypta a nataženými pažemi, z nichž jedna ukazuje směrem k nebi, druhá k zemi.

Hathor – bohyně matka, bohyně lásky a nebe. Byla jednou z hlavních a nejsložitějších bohyní. Zobrazována byla především v podobě krávy.

Hor – bůh nebe, slunce a světla. Bůh egyptského krále a tím i celého světa.  Nejčastěji zobrazován jako sokol nebo muž se sokolí hlavou.

Chnum – bůh plodnosti a stvořitel všeho živého. Zobrazován jako mladík s beraními rohy.

Maat – bohyně pravdy a spravedlnosti. Zobrazovali jsi v lidské podobě s čelenkou z pštrosích per.

Nebthet -  ochranná bohyně mrtvých. Zobrazována jako žena s korunou ve tvaru hieroglyfu jejího jména nebo dravce.

Nun – prvotní tvořivé božstvo. Zobrazován v lidské podobě s vysokými pery na hlavě, držící sluneční disk.

Nút – bohyně nebe, nebe samo.  Byla zobrazována jako štíhlá, sličná, nahá žena v hlubokém předklonu, která se špičkami prstů na nohou na rukou dotýkala země . takto tvořila oblouk nad ležící postavou Geba.

Osiris ( Usire ) – chthonický bůh podsvětí, dále vegetace a plodnosti. Zobrazován v lidské podobě, v těsném rouchu, připomínající mumii.

Ptah – otec bohů a lidí, bůh řemeslníků a umělců. Zobrazován jako holohlavý muž s božským plnovousem v přiléhavém roušku a čapce.

– bůh slunce a slunce samo, pán nebe a vládce světa. Zobrazován jako muž se sokolí hlavoz a slunečním diskem lemovaným posvátnou kobrou.

Sachmet – bohyně války.  Zobrazovaná v podobě ženy s si lví hlavou se slunečním diskem a korunou ze vztyčených kobřích hlav.

Sešet – bohyně knihoven, psaní a počítání. Zobrazována jako mladá žena s levhartí kůží se sedmicípou hvězdou nebo rozetou na hlavě.

Sutech (seth ) – bůh chaosu a neštěstí, též moře, bouří a pouště. Zobrazován jako muž v bederní roušce s hlavou blíže neurčeného zvířete se vztyčenýma ušima a dlouhým ohnutým rypákem.

Sobek – bůh vod a úrodnosti země. Uctívaný v podobě krokodýla.

Thovt – bůh moudrosti a učenosti. Zobrazován jako muž s hlavou ibise nebo paviána. Pán písařů.

Tveret -  nižší bohyně porodu a ochránkyně mateřství. Zobrazována s ochranným symbolem v ruce, v lidské podobě nebo jako lidská postava s hlavou hrošice, velkým břichem, lvíma nohama a krokodýlím ocasem.