Údolí králů


Je to úzká roklina nacházející se v západní části Théb. Dosud se tu našly hroby 60 faraonů z 18 – 20. dynastie. Jako první zd byl pohřben nejspíše faraon Thumose I, který zemřel v letech 1512př. n. l. Během let bylo údolí králů vykrádáno, ačkoliv mělo být utajeno. Jediná úplně neporušená hrobka patřila Tutanchámonovi ( Tut An Amon jméno úzce spjato se slunečním bohem Amonem ), která se našla náhodou při odkrývání hrobu Ramese IV.