Karnak


Nalézá se na východním břehu Nilu. Byl sídlem kultu Amóna, boha slunce.  Velký chrám v Karnaku byl pravděpodobně postaven mezi léty 1320 – 1237 př. n. l. faraony Sethim I a Ramesem II. Chrám je tvořen hypostylem se 134 sloupy , každý sloup měří 24 metrů. V minulosti byl karnak spojen s Luxorem cestou, která byla dlouhá 3,2 km a byla údajně lemována sochami. Další chrámy v Karnaku jsou zasvěceny Montovi a Mut.